9/11–24/11 2019

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 9 november 2019 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

SARA ELGGREN är född 1986 och bosatt i Stockholm. Sin konstnärliga utbildning har hon från Konstfack i Stockholm, Södertörns Högskola och Kyoto University of Arts and Design i Japan. Sara är specialiserad inom vävning.
Läs mer på: www.saraelggren.org.

MARIA VON HAUSWOLFF är född 1985 i Göteborg och har studerat på Konsthögskolan Städelschule i Frankfurt am Main och på Den Danske Filmskolen i Köpenhamn där hon numera bor. Maria är filmfotograf och konstnär.
Läs mer på: www.artofficialagency.com/maria-von-hausswolff/

JOHANNA HOFFSTEN är född 1993 i Linköping där hon också är verksam. Hon har gått Lunnevads Folkhögskolas Bild- och formlinje. Johanna arbetar med teckning, måleri, skulptur och fi lm.
Läs mer på: www.instagram.com/johannahoff sten/.

ANIA PAUSER är född 1984 och bosatt på Orust. Hon är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm. Ania jobbar i gränslandet mellan konst, design och hantverk.
Läs mer på: www.aniapauser.com/biography.

Tillsammans kommer ”Döttrarna” att visa sina olika konstarter som deras fäder gjorde (De fyra) på Saab Art Gallery 2018.