Grafiksektion 4

Välkommen till Grafiksektion 4

Varje medlem i Grafiksektion 4 avsätter 100:- varje månad för kommande inköp. Är Du intresserad av ytterligare information är du välkommen att kontakta någon i styrelsen:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Göran Berlemo
Margareta Samuelsson
Siv Andersson
184652
181452
182080

Under tidigare år har sektionen gjort nedanstående inköp:
Några blad finns för försäljning, kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

År Konstnär Länk  Pris
2017 Freudenthal Peter bild
2016 Wikström Örjan bild
2015 Fagerholm Mattias bild
2014 Uhlin Cecilia bild
2014 Dahl Peter bild
2013 Elfast Katarina bild
2012 Jensmar Ann-Christine bild
2010 Petri Wennström Karin bild 1200:-
2009 Sellstedt Lena bild 1250:-
2008 Jonsson Lars bild
2008 Allen Jules bild
2006 Delarue Maryse bild
2005 Coignard James bild
2004 Igelström Stefan W bild 1000:-
2003 Cronqvist Bo bild
2002 Rågfelt Strandberg Kersti bild
2002 Palmér Anders bild
2001 Engel Nissan bild
2000 Larsson Lars Eje bild
2000 Björkman Gunnar Gebbe bild
1997 Sööder Christer bild
1997 Jansson Elisabeth bild
1995 Nordenborg Bengt bild
1995 Landin Bengt bild
1993 Strüwer Ardy bild
1992 Johansson N-E bild
1991 Kihlman Mikael bild
1990 Karlsson Igge bild
1990 Johansson N-E bild
1989 Häggquist Olof
1987 Vennström Berndt
1987 Åberg Lasse
1986 Berlin Olle
1985 Strüwer Anthony
1985 Hermansson Hans
1983 Trotzig Ulf
1983 Trotzig Ulf
1982 Boberg Jörgen
1981 Wiberg Harald
1979 Horsak Allan
1979 Nordell Eskil
1978 Nessberg Gustav
1976 Pfeiffer Werner
1976 Ljungberg Sven
1975 Guth Lars
1974 Mohlin Britta
1973 Gullby Folke
1972 Norrman Lars