Denna hemsida kommer att omarbetas och uppdateras därför inte förnärvarande! Istället finns aktuell information på https://artworks.se/gallerier/saab

När vi är klara med omarbetningen så kommer vi informera via nyhetsbrev m.m.

Kom gärna med idéer och förslag hur vi får en bra informationsspridning på vår hemsida.

Konkta oss gärna i styrelsen!

Ordförande: Margareta Samuelsson, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com
Vice ordförande: Maria Göransdotter, maria.goransdotter@saabgroup.com
Sekreterare: Åsa Nordling Larsson, asa.nordling-larsson@saabgroup.com
Kassör: Eva Engström, eva.engstrom@saabgroup.com
Biträder i ekonomiska ärenden: Åsa Nordling Larsson, asa.nordling-larsson@saabgroup.com
Ledamot: Lars Nyström, lars.nystrom@saabgroup.com
Ledamot: Andreas Rosemarker, andreas.rosemarker@saabgroup.com
Ledamot: Elisabet Ressner, elisabet.ressner@saabgroup.com
Suppleant: Jenny Adepihl, jenny.adepihl@saabgroup.com
Suppleant: Johan Sowa, johan.sowa@saabgroup.com
Suppleant: Camilla Lawin, camilla.lawin@saabgroup.com
Suppleant: Robert Hillgren, robert7hillgren@gmail.com