Välkommen till Saabs Konstförening

Saabs Konstförening verkar för att sprida konstbildande och konstförmedlande verksamhet. Vi verkar också för att tillhandahålla konst till överkomliga priser för medlemmarna samtidigt som vi erbjuder besökare på utställningar en stunds avkoppling med fina och bra konstupplevelser av god kvalité. I menyn Om oss kan du läsa mer om föreningen, hur du kommer i kontakt med styrelsen för att få information om vår verksamhet eller har andra frågor.


Maya eizin Öijer, saab art gallery 2021-04-10 — 04-25

Maya Eizin Öijer är född 1946 i Stockholm där hon fortfarande bor. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och Tokyo University of the Arts. Hon har varit professor på Kungliga Konsthögskolan.

Maya Eizin Öijer arbetar med måleri, foto och grafik. I sina verk använder hon sig ofta av bilder ur populärkultur och konsthistoria. I många fall sammanfogar hon foton med abstrakta röda och svarta formelement till en serie liknande en filmsekvens. Hon har ibland samarbetat med sin man poeten Bruno K. Öijer såsom i filmen Vildmark 2 x Öijer av Birgitta Öhman och Håkan Pieniowski för SVT 2011 och i utställningen En Gång Blommade Trädet, Moderna Museet 2007. Maya Eizin Öijer har haft separata utställningar på många museer bl. a. på Ljungbergmuseet 2013, Moderna Museet 2007, Uppsala Konstmuseum 2006. Hon har även deltagit i grupputställningar i Sverige och utomlands och är representerad på ett flertal konstmuseer bl.a. på Moderna Museet, Malmö Konstmuseum och Norrköpings Konstmuseum. mayaeizinoijer.com.

Digital vernissage, Christer Fällman invigningstalar

Översikt över utställningen

Under utställningen är Saabs konstförening öppet som vanligt
Måndag – Fredag kl 11.30-13.00, Lördag och Söndag kl 14.00-16.00

Varmt välkomna!


Konstvandring

Flyttad till Lördagen 8 maj kl 10.00

Det finns många offentliga konstverk att upptäcka som ofta samspelar med stad och arkitektur. En del konstverk passerar vi varje dag utan att kanske lägga märke till dem.

Tillsammans med Rotary Konstförening guidar Håkan Arbrandt oss på en konstvandring i delar av centrala Linköping. Vi samlas vid Berzelii park vid Platensgatan 15 (Katedralskolan). Vi avslutar med lunch på lämplig restaurang för de som vill och som vi betalar själva.

Pris 100 kr/person för guidning. Max 30 personer.

Anmälan senast den 1 maj till Margareta Samuelsson, tel 0734 181452, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Besök på Ellen Keys Strand

Onsdag den 19 maj kl 18.00

Vi besöker Ellen Keys Strand och får en visning av Ellen Keys hem samt en föreläsning med fokus på konsten och Ellens relationer till dåtidens konstnärer. Adress: Alvastra 599 93 Ödeshög. Pris: 200 kr för visning och lätt förtäring.

Vi samåker i egna bilar. Max 25 personer. Anmälan senast den 12 maj till Margareta Samuelsson, tel 0734 181452, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Läs mer om vår Integritspolicy under om oss.

Om copyright Konstverken på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagen. Vidareanvändning av verken kräver tillstånd från rättighetsinnehavaren, i det här fallet Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS).