Välkommen till Saabs Konstförening

Saabs Konstförening verkar för att sprida konstbildande och konstförmedlande verksamhet. Vi verkar också för att tillhandahålla konst till överkomliga priser för medlemmarna samtidigt som vi erbjuder besökare på utställningar en stunds avkoppling med fina och bra konstupplevelser av god kvalité. I menyn Om oss kan du läsa mer om föreningen, hur du kommer i kontakt med styrelsen för att få information om vår verksamhet eller har andra frågor.


OBS! MEDlemmarnas utställning framflyttad till 2021-08-12 — 08-27 OBS!

Detta pga pandemin och personlig lockdown i Region Östergötland.

Jan Germundsson inviger utställningen.

Minerva (nätverk för mångfald inom Saab) medverkar.

Mer information kommer.

Varmt välkomna!


Konstvandring

Vandringen är tyvärr inställd pga pandemin och flyttas fram till augusti/september.

Det finns många offentliga konstverk att upptäcka som ofta samspelar med stad och arkitektur. En del konstverk passerar vi varje dag utan att kanske lägga märke till dem.

Tillsammans med Rotary Konstförening guidar Håkan Arbrandt oss på en konstvandring i delar av centrala Linköping. Vi samlas vid Berzelii park vid Platensgatan 15 (Katedralskolan). Vi avslutar med lunch på lämplig restaurang för de som vill och som vi betalar själva.

Pris 100 kr/person för guidning. Max 30 personer.

Anmälan senast den 1 maj till Margareta Samuelsson, tel 0734 181452, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Besök på Ellen Keys Strand bokas av pga pandemin.

Onsdag den 19 maj kl 18.00

Vi besöker Ellen Keys Strand och får en visning av Ellen Keys hem samt en föreläsning med fokus på konsten och Ellens relationer till dåtidens konstnärer. Adress: Alvastra 599 93 Ödeshög. Pris: 200 kr för visning och lätt förtäring.

Vi samåker i egna bilar. Max 25 personer. Anmälan senast den 12 maj till Margareta Samuelsson, tel 0734 181452, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Läs mer om vår Integritspolicy under om oss.

Om copyright Konstverken på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagen. Vidareanvändning av verken kräver tillstånd från rättighetsinnehavaren, i det här fallet Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS).