Välkommen till Saabs Konstförening

Saabs Konstförening är en ideell förening med ändamål och syfte att väcka, underhålla och bredda intresset för och kunskapen om konst. Föreningen verkar också för att sprida konstbildande och konstförmedlande verksamhet och tillhandahålla konst till överkomliga priser för medlemmarna samtidigt som föreningen erbjuder besökare på utställningar en stunds avkoppling med fina och bra konstupplevelser av god kvalité. I menyn Om oss kan du läsa mer om föreningen, hur du kommer i kontakt med styrelsen för att få information om vår verksamhet eller har andra frågor.


Konstvandring i Berga Slott och statypark i Linköping 25/5

Vår medlem och guide Eva Lindgren berättar dess historia.

Foto: En av statyerna, Carl-Fredrik Ridderstad – far till grundaren av parken Anton Ridderstad, fotograferad av Eva Lindgren.

Se bilder och läs mer…


Kalender hösten 2023

2023

Augusti
19 Vernissage, Krogen Amerika kl 14:00-16:00
19/8-3/9 Utställning, Krogen Amerika, Grafik samlingsutställning

September
6 Konstvandring i Vallastaden, Linköping
9 Vernissage, Camilla Lothigius kl 14:00-16:00
9-24 Utställning, Camilla Lothigius
27/9-1/10 Konstresa till Berlin

Oktober
7 Vernissage, Tomas Nilsson (alias Samot) kl 14:00-16:00
7-22 Utställning, Tomas Nilsson (alias Samot)
11 Föreläsning med filmvisning om Göteborgskoloristern Åke Göransson kl 17:00-19:00

November
11 Vernissage, Johan Wiking kl 14:00-16:00
11-26 Utställning, Johan Wiking
15 After Work och Auktion kl 17:00-19:00
30 Julsalong med visning av vinsterna i medlemslotteriet kl 11:30-13:00

December
1-13 Vardagar Julsalong med visning av vinsterna i medlemslotteriet kl 11:30-13:00
4 Juldragning i Medlemslotteriet med julfika kl 17:00 (även möjligt att delta via Skype)
10 Söndag Julsalong med visning av vinsterna i medlemslotteriet kl 14:00-16:00
11 Måndag Utlämning vinnare 1-50 kl 17:00
13 Onsdag Utlämning vinnare 51-100 kl 17:00


Artworks

Hos Artworks hittar du konstutställningar, gallerier, konstnärer och konstverk samlade på en plats. Läs mer på Artworks webbsidaGDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Läs mer om vår Integritspolicy under om oss.

Om copyright Konstverken på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagen. Vidareanvändning av verken kräver tillstånd från rättighetsinnehavaren, i det här fallet Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS).