Nästan alla stora konstnärer har under någon period ägnat sig åt grafik, Att köpa en oljemålning av klass av någon av våra främsta konstnärer idag kostar stora pengar, Men ett grafiskt originalverk kan man komma över till en rimlig kostnad. Köper man en hel upplaga eller en del av en upplaga, kan man få ett avsevärt lägre pris än vad ett enstaka blad kostar.

Detta är idén bakom en Grafiksektion

En grafiksektion består i regel av 50 medlemmar, som betalar in t ex 100 kronor var per månad. De har utsett en liten styrelse om ca tre personer, som handlägger verksamheten. En gång om året, eller när man anser kassan stor nog, kontaktar man en konstnär för inköp av en grafikupplaga, vars blad sedan fördelas till medlemmarna

Är du intresserad av närmare information eller medlemskap i någon av våra grafiksektioner är du varmt välkommen att kontakta styrelsen. Läs mer om Saabs Grafiksektion, https://saabskonstforening.com/grafik-4/.