Inom Saabs Konstförening finns ett antal Grafiksektioner

Nästan alla stora konstnärer har under någon period ägnat sig åt grafik, alltifrån Dürer och Rembrandt till deras sentida efterföljare Cezanne, Miro eller bland våra svenska konstnärer Carl Larsson, Olle Baertling och Lennart Rodhe.

Att köpa en oljemålning av klass av någon av våra främsta konstnärer idag kostar stora pengar, för att inte säga mycket stora. Det rör sig om tiotusentals kronor och i en del fall hundratusentals. Men ett grafiskt originalverk kan man komma över till en rimlig kostnad. Och köper man en hel upplaga eller en del av en upplaga, kan man få ett avsevärt lägre pris än vad ett enstaka blad kostar.

Detta är idén bakom grafiksektionerna.

En annan synpunkt, som kan vara värd en tanke i sammanhanget, är risken för förfalskningar. Den som följt utvecklingen av grafikmarknaden vet, att det tidvis funnits gott om förfalskad grafik i handeln, t ex av Miro och Tapies. Om man, som våra grafiksektioner, köper direkt av konstnären, har man eliminerat den risken.

En grafiksektion består i regel av 50 medlemmar, som betalar in t ex 100 kronor var per månad. De har utsett en liten styrelse om tre personer, som handlägger verksamheten. En gång om året, eller när man anser kassan stor nog, kontaktar man en konstnär för inköp av en grafikupplaga, vars blad sedan fördelas, ett till varje medlem. Några sektioner har även köpt skulptur i upplaga.

Skulle man nämna de konstnärer, som under årens lopp sålt upplagor åt oss, blev det en uppräkning av de flesta och bästa inom svensk konst idag, plus en del utländska storheter.

Är du intresserad av närmare information eller medlemskap i någon av våra grafiksektioner är du välkommen att kontakta någon av dess representanter eller lägg ett meddelande i ett internkuvert och adressera till Konstföreningen