Vårens kalender 2022

Januari
15-30 Utställning, Marielle Göthberg
28/1-4/2 Rösta på dina favoriter  
Februari
12 Vernissage, Ola Öhlin kl 14.00–16.00
12-27 Utställning Ola Öhlin
15 Föreläsning, 17.00–19.00 Om Sigrid Hjerténs liv och verksamhet 
Mars
12 Vernissage, Karin och Bertil Almlöf kl 14.00–16.00
12-27 Utställning, Karin och Bertil Almlöf
18 Årsmöte kl 18.00 
April
9 Vernissage Lunnevads Folkhögskola Konstlinje, elevutställning kl 14.00–16.00
9-29 Utställning, Lunnevads Folkhögskola Konstlinje, elevutställning
Maj
5 Vernissage Medlemmarnas utställning kl 17.00
5-20 Medlemmarnas utställning
18 Besök på Ellen Keys strand kl 18.00
21 EXTRA! Vernissage Rotary Konstförening Stipendiat ”Ung Lettisk Konst”
21-25 EXTRA! Rotary Konstförening Stipendiat ”Ung Lettisk Konst”
23-29 INSTÄLLD! Resa till Litauen