Grafiksektion 7 nerlagd

Senaste styrelse:

ordförande Lars Drougge, tel/fax 013-40494
e-mail: drougge@mbox301.swipnet.se

sekreterare Margaretha Gustavsson, tel bost 152514

kassör Gullbritt Weiland tel bost 155806

Inriktning: Svensk och internationell grafik av hög klass, i regel en delupplaga eller hel upplaga per år. Även skulptur.

Avgift: 125/mån

På årsmötet den den 19 mars 2008 beslutades att grafiksektion 7 skulle läggas ned.

Inköpta upplagor

2008
Margaretha Jansson
Passage (bronsstaty)

2006
Ida Olai
Ormägg (glas)

2005
Dan Leonette
Rakubränd urna

2004
Berit Johansson
Glasfat

2001
Berit Jonsvik (preliminärt)
skulptur betong/akryl

2000
Mattias Fagerholm
”fönster”
utan titel

1998
John-E Franzen
”indian motorcykel”
färglito

1997
Åke Johansson
”Agnus dei”
kopparstick

1996
Åke Johansson
”communio”
kopparstick

1995
Margareta Irwin West
g7_1995

1994
Eva Zettervall
”blåkulla”

Corneille
g7_1993

Vilke Adolfsson
g7_1992

Åke Johansson
g7_1990

Erland Cullberg
g7_1988

Hans Hamngren
g7_1987

Recondo
g7_1986

Pakowski
g7_1985

Philip Mohlitz
g7_1985

Stefano Beccari
g7_1984

Horst Janssen
g7_1983

Bengt Landin
g7_1981b

Gerard Steffe
g7_1981a Bladtorn

James Coignard
g7_1980

Vladimir Velickovic
g7_1979