Järfällas Konstförening är nedlagd sedan 2021-11-01. Intresserad är varmt välkomna som medlem till Saabs Konstförening. Saabs Konstförening har medlemmar på samtliga orter där Saab har verksamhet. Kontakta gärna Margareta.e.samuelsson@saabgroup.com.

Järfälladragning den 20 januari 2022

Järfällas konstförening hade den 20 Januari 2022 en dragning av deras kvarvarande verk.
Vinsterna visas och delas ut av Maria Norlén, Antonio Castells eller Christer Qvick.