Ordförande: 
Margareta Samuelsson, margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Ledamöter:
Lars Nyström, vice ordförande, lars.nystrom@saabgroup.com
Åsa Hedenskog, kassör, asa.hedenskog@saabgroup.com
Karn Bernberg, sekreterare, karin.bernberg@saabgroup.com
Johan Sowa, johan.sowa@saabgroup.com
Lena Wärn, lena.warn@saabgroup.com
Torkel Finnström, torkel.finnstrom@saabgroup.com
Suppleanter:
Elisabet Ressner, elisabet.ressner@saabgroup.com
Håkan Fasting, hakan.fasting@coor.com
Johan Mångsen, johan.mangsen@saabgroup.com

Kommittéer:
Konstnämnden –  Lars Nyström, konstsakkunnig: Björn Svensk, Johan Sowa, Margareta Samuelsson. Suppleanter: Torkel Finnström, Åsa Hedenskog
Månadsvinster –  Elisabet Ressner, Håkan Fasting
Julvinster –   Johan Sowa, Torkel Finnström, Lena Wärn
Konstexpeditionen – Elisabet Ressner, Håkan Fasting
Klubbmästare – Karin Bernberg, Margareta Samuelsson
Medlemmarnas utställning – Ann-Charlotte Wagne, Gunilla Fagerström, Jessica Almgren, Gabriella Grey
Nätverk övriga orter – Torkel Finnström

Valberedning: 
Bengt Nyström, Marina Öijer  

Revisorer: 

Michael Spector, Ann-Christin Forssell
Suppleant, Maria Rydh Nilsson

Webbsidor: 
Jessica Almgren, jessica.almgren1@saabgroup.com
Sociala medier: Johan Sowa, Jessica Almgren, Margareta Samuelsson