Saabs Konstförening är en av de äldsta arbetsplatsföreningarna i Sverige. Den grundades i september 1942 och har under årens lopp utvecklats till en av de största arbetsplatsföreningarna i Sverige.

Saabs Konstförening är en ideell förening med ändamål och syfte att väcka, underhålla och bredda intresset för och kunskapen om konst. Föreningen verkar också för att sprida konstbildande och konstförmedlande verksamhet och tillhandahålla konst till överkomliga priser till medlemmar av god kvalité.

Föreningens målsättning är att ha ett brett utbud av utställningar för att visa olika tekniker med ett varierat innehåll med syfte att väcka intresse och kunskap för konst. Ambition är också att ha en jämn könsfördelning, inkludera mångfald samt ett varierat utbud i ålder. Föreningen vill även visa upp en debutant varje år samt ha en bra fördelning på lokala och nationella konstnärer.

Att vara medlem i konstföreningen kan vidga och öppna sinnen för nya och oväntade sätt att betrakta världen med önskemål och behov som kanske inte annars skulle uppmärksammats. Saabs konstförening vill erbjuda anställda och medlemmar en stunds avkoppling med möjlighet att utbyta tankar och funderingar från det dagliga arbetet med fina och bra konstupplevelser av god och fin kvalité.

Föreningen bedriver en omfattande utställningsverksamhet med i regel sju utställningar per år. Dessutom anordnas årligen Medlemmarnas utställning vilket är mycket uppskattat bland medlemmar och även från ledningen på Saab.

Föreningen har 6 månadsdragningar om året där 20 konstverk lottas ut per gång. Dessutom en månadsdragning för nya medlemmar under året och en månadsdragning för medlemmar som inte vunnit på 5 år. Året avslutas sedan med en julsalong där antalet vinster baseras på 10% av medlemsantalet och som fn är 100 vinster.

Utöver utställningsverksamheten anordnas föreläsningar, konstnärssamtal och konstresor såväl inom som utom landet. Besök har gjorts i exempelvis New York, forna Östeuropa, Västtyskland, Toscana, Irland, Barcelona och Kina, för att nämna några resmål.

Saabs Konstförening har fn ca 1000 medlemmar. Det är enkelt att vara medlem oavsett vilken ort man bor och arbetar på då den digitala världen har öppnat sig. Medlemmar kan idag se månadsvinster och julvinster digitalt, välja och få det skickat till sig. Årsavgiften är 480 kronor per år och som anställd på Saab kan du betala 40 kr/mån via löneavdrag. Är du anhörig, pensionär, konsult eller arbetar inom ett företag som har anknytning till Saab kan du vara årsbetalande medlem (enligt våra stadgar).

Inom föreningen finns också Saabs Grafiksektion som köper in en grafisk upplaga en gång per år. Medlemsavgiften är 100 kr/månad.

Föreningen firade 75 år 2017 och gav ut skriften ”Den flygande konstföreningen”. Samtliga medlemmar fick då skriften som gåva och fortsättningsvis får även nya medlemmar skriften.

Föreningen har även firat 80 år 2022 och arrangerade ett stort jubileum lördag den 10 september som finns att läsa om på https://saabskonstforening.com/80-arsjubileum/.