Om oss

Saabs Konstförening är en av de äldsta arbetsplatsföreningarna i Sverige. Den grundades i september 1942 och har under årens lopp utvecklats till en av de största arbetsplatsföreningarna, samlad på en plats i Sverige. Föreningen har för närvarande c:a 700 medlemmar och vi bedriver en omfattande utställningsverksamhet med i regel 6 utställningar per år. Utöver utställningsverksamheten anordnar vi studiecirklar, föreläsningar och konstresor såväl inom som utom landet. Besök har gjorts i exempelvis New York, forna Östeuropa, Västtyskland, Toscana, Irland, Barcelona och Kina, för att nämna några resmål. Vid samtliga tillfällen har den konstnärliga ledningen utgjorts av framstående svenska kultur- och konstvetare och resorna har föregåtts av seminarier och föreläsningar.

Årsavgiften är 480 kronor per år och det ger tillsammans med det årliga anslaget från företaget och intäkter från försäljning en budgetomslutning på c:a 400 000 kronor. Merparten av detta går till konstinköp. Vi lottar ut 20 grafiska blad under sju av årets månader och avslutar med enjuldragning omfattande c:a 70 verk , allt till ett värde av c:a 400 000. Inom föreningen finns också för närvarande fyra s. k. grafiksektioner, sparklubbar med i regel 50 medlemmar, som köper in grafiska upplagor en eller ett par gånger per år.

Föreningen har under sin snart 70-åriga historia ställt ut verk av eller på annat sätt samarbetat med c:a 800 konstnärer, både svenska och utländska.

Föreningen har under åren skaffat sig ett gott rykte i kultur- och konstnärskretsar och åtnjuter ett stort förtroende som arrangör av kulturevenemang av olika slag. På hösten 1988 och i samarbete med biskop Martin Lönnebo, bjöd föreningen in Dalai Lama och hans exilregering till ett besök i Linköping. I samband med föreningen 50-årsjubileum arrangerades i samarbete med Östergötlands länsmuseum en av de största utställningarna någonsin av Karl Kylbergs konst. Det var ett par exempel ur den mängd av kulturhändelser av betydelse där Saabs Konstförening varit initiativtagare eller huvudarrangör.