Saabs Konstförening är en av de äldsta arbetsplatsföreningarna i Sverige. Den grundades i september 1942 och har under årens lopp utvecklats till en av de största arbetsplatsföreningarna i Sverige.

Föreningen bedriver en omfattande utställningsverksamhet med i regel sju utställningar per år. Dessutom anordnas årligen medlemmarnas utställning vilket är mycket uppskattat bland medlemmar och även från ledningen på Saab.

Utöver utställningsverksamheten anordnas föreläsningar, konstnärssamtal och konstresor såväl inom som utom landet. Besök har gjorts i exempelvis New York, forna Östeuropa, Västtyskland, Toscana, Irland, Barcelona och Kina, för att nämna några resmål.

Saabs Konstförening har ca 1000 medlemmar och fortsätter att öka medlemsantalet vilket beror på att företaget växer. Det är enkelt att vara medlem oavsett vilken ort man bor och arbetar på då den digitala världen har öppnat sig. Medlemmar kan idag se månadsvinster och julvinster digitalt, välja och få det skickat till sig. Årsavgiften är 480 kronor per år och som anställd på Saab kan du betala 40 kr/mån via löneavdrag. Är du anhörig, pensionär, konsult eller arbetar inom ett företag som har anknytning till Saab kan du vara årsbetalande medlem (enligt våra stadgar).

Merparten av intäkterna går till konstinköp. Under sju av årets månader lottas 20 vinster ut där man kan välja på grafiska verk och objekt. Året avslutas sedan med en julsalong omfattande 90 verk (antalet vinster är 10% av medlemsantalet).

Inom föreningen finns också f n två Grafiksektioner som köper in en grafisk upplaga en gång per år. Medlemsavgiften är mellan 100-150 kr/månad.

Att vara medlem i konstföreningen kan vidga och öppna sinnen för nya och oväntade sätt att betrakta världen med önskemål och behov som kanske inte annars skulle uppmärksammats. Saabs konstförening vill erbjuda anställda och medlemmar en stunds avkoppling med möjlighet att utbyta tankar och funderingar från det dagliga arbetet med fina och bra konstupplevelser av god och fin kvalité.

Föreningen firade 75 år 2017 och gav ut skriften ”Den flygande konstföreningen”. Samtliga medlemmar fick då skriften som gåva och fortsättningsvis får även nya medlemmar skriften.