Saabs Konstförening

…hölls Fredagen den 18 Mars på Frimurarlogen i Linköping, där ca 60 personer deltog. Efter årsmötet fick deltagarna en fantastisk föreläsning och visning av husets historia och dess konst.

Vi hälsar Torkel Finnström varmt välkommen som ny ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter är Lars Nyström, Åsa Hedenskog, Johan Sowa, Jenny Adepihl och Elisabet Ressner.
Suppleanter: Carl Nygren, Johan Mångsén.

Christer Hedqvist blev under kvällen utnämnd som Hedersmedlem.
Motivering: Christer Hedqvist utnämnd till Hedersmedlem i Saabs Konstförening för sin mycket generösa och oegennyttiga gåva till gagn för föreningens framåtskridande och utveckling.

Länk till Årsmöteshandlingar (lösenordsskyddat, är du medlem kan du mejla Margareta för att få lösenordet)

Margareta Samuelsson (ordförande), Christer Hedqvist (hedersmedlem) och Lars Nyström (vice ordförande)