18/3 – 2/4 2017

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 18 mars 2017 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

bertil_bengtsson_17

Bertil Bengtsson är född i Karlstad 1959 och har studerat vid Kyrkeruds Estetiska Folkhögskola i Årjäng, men är i övrigt autodidakt.
Bertils måleri bygger mycket på att hitta de för honom rätta färgnyanserna – att skapa stämningar och ge glimtar av hur människornas existens ter sig.
Han arbetar för det mesta med gouachemåleri, men har på senare tid ägnat allt mera intresse åt akryl- och oljemåleri. Kompositionerna präglas av ett bedrägligt lugn, där spelet mellan ljus och skugga ligger till grund för bildernas dramatik.
Bertil har arbetat som konstpedagog och konstintendent på flera olika museer och kultur- institutioner. Han är van att analysera och fantisera sig in i målningar och andra objekt.
Dessa erfarenheter av att frilägga bildernas berättelser och budskap tar han naturligtvis med i sina egna bildskapelser.
Det finns ett litterärt berättande drag i vissa målningar, men det blir dock sällan dominerande, utan finns där som en grundläggande bas.