5/3 – 20/3 2016

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 5 mars 2016 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

 

16_erikhardstedt_01

 © Erik Hårdstedt

Erik Hårdstedt är en detaljernas mästare. Hans akvareller är fulla av olika ting. Ibland består de av ett landskap som både kan vara moder jord eller vår urbaniserade tillvaro. Påtaglig är också hans myllrande gestaltning av människor och allehanda attiraljer som vi dagligen omges av.
I Eriks värld omvandlas det triviala till något vackert och sällsamt, som blir en balansgång mellan ytterligheterna dröm och verklighet.  Erik har arbetat i akvarell, oftast i stort format sedan 15 år. Han reser ofta och har många gånger besökt Indien, som inspirerat honom mycket.
Erik Hårdstedt är född i Borås och utbildad på S:t Sigfrids folkhögskolas bildlinje samt Göteborgs konstskola. Han har haft ett flertal, både separat-och samlingsutställningar och finns bl.a. representerad på Nordiska Akvarellmuseet, Statens Konstråd och Borås Konstmuseum.