Saab Art Gallery

 23/1 – 7/2 2016 

Vernissage den 23 januari 2016 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11.30 – 13.00
onsdag dessutom: 16.00 – 18.00
lördag – söndag:  14.00 – 16.00

 

ilmarson_01
 © Fredric Ilmarson

Fredric Ilmarson är född i Norrköping, men numera bosatt i Linköping. Han arbetar expressivt med digitala bilder, måleri, skulptur och installationer. Hans arbetsprocess präglas av en öppenhet mot slumpen och de former som finns runt omkring oss, både i naturen och i gatukulturen. Resultatet blir till objekt som kan liknas vid byggnader eller maskiner, ibland öppna för interaktivitet.