5/10–20/10 2019

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 5 oktober 2019 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Fredrik Nielsen är född 1977 i Linköping och numera bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Orrefors glasskola 1998–2001, Pilchuck Glass School, Seattle, USA 2005, 2006, 2007 & 2009 och på Kungliga Konsthögskolan 2009/2010, 2013/2014. Fredrik har idag hela världen som sin arbetsplats och arbetar främst med glas, stora otympliga skulpturer formade som kannor, ofta belagda ytor med billack eller metallisering (kokat aluminium). ”Hänkeln är som en skapare av volym. Numera ser jag det jag gör förenklat som en slags soptunna med ett handtag. Hänkeln har för mig fungerat likt Picassos analytiska collage på Moderna museet” säger Fredrik.

Som betraktare känner vi igen LE JOURNAL, urklippt ur tidningen, där finns en ingång till verket, resten förstår vi kanske ingenting av. ”Handtaget är egentligen bara en ingång, en igenkänning, en volymskapare, ett sätt att avsluta, ett sätt att försätta sig i ett läge där det är nära slutet”.
Läs mer på: www.glasakademin.se/konstnarer/fredrik-nielsen/