20/10–4/11 2018

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 20 oktober 2018 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Jan Davidsson är född 1963 i Mjölby och numera bosatt i Ekeby i Boxholm. Jan Davidsson har utbildat  sig  på bild- och form-linjen vid Lunnevads folkhögskola och varit aktiv konstnär i ca 30 år med egna utställningar. Jan målar expressivt och levande och behandlar färgerna med stor känsla och skicklighet. Han är också en skicklig porträttmålare och har bl.a. förevigat många kända linköpingsbor. Ett flertal stipendier har han erhållit och ställt ut runt om i Sverige. År 2014 var Jan med som tjugosjätte utställare i stafettutställningen på Östergötlands museum  med samtida konstnärer från länet