Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 10 oktober 2015 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

4551_Jan_Manker_BUS

© Jan Manker/ BUS 2015

Jan Manker är född i Stockholm 1941 och utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1964-69.  Sedan början av 1960-talet har Jan arbetat med måleri och grafik och har haft ett stort antal  utställningar både i Sverige och utomlands. År 2005 hade han en retrospektiv utställning på  Konstakademin i Stockholm.

Jan Manker var också med och projekterade Grafikens Hus i Mariefred 1996.  Han är representerad på Moderna Museet i Stockholm, Grafikens Hus ”i Mariefred” samt på ett  flertal museer i Sverige och utomlands.

Bilderna knyter ofta an till människors relationer i samhället och till dess strukturer och har ibland en  politisk vinkling. Den rumsliga uppbyggnaden är mångfacetterad och svåröverskådlig, vilket kanske är  ett uttryck för hur vi själva har svårt att överblicka och förstå vår samtid. Bilderna kan ytligt sett vara estetiskt vackra och tilltalande men kombineras med oroande undertoner som framhäver deras allvar. De konstverk i konsthistorien som Jan beundrar är de som gestaltar sin tid och dess värderingar men som samtidigt äger en allmängiltighet som gör konstverket levande även i vår tid.