16/2–3/3 2019

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 16 februari 2019 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

José-Antonio Sarmiento f.1956, kommer från León i norra Spanien. Han visade i tidig ålder stort intresse för måleri, teckning och att skulptera med lera och övade sig i moderns konstnärsateljé, De la Puente Studio i sin hemstad.
1980, vid 24 års ålder etablerade José-Antonio sin första keramikverkstad och har därefter arbetat med keramik och måleri. Han har ställt ut i flera internationella sammanhang; Japan, USA, Danmark, Frankrike, Tyskland och England. 1999 blev han inbjuden att under en längre period arbeta i den legendariske japanska konstnären Ryoji Koies keramikverkstad i Kamiyahagi, Japan. Där kunde José-Antonio realisera sina egna projekt i keramik. Ryoji Koie blev hans mentor. José-Antonio har utfört verk till offentlig miljö för kommunerna León, Salamanca och Zaragoza i Spanien. I Sverige är han representerad i Orust kommun, Ängelholms kommun, Karlstad kommun, och hos Sveriges Arkitekter i Stockholm.
I byn San Cibrián de Ardón 15 km utanför León i norra Spanien har José-Antonio och Helena hus och ateljé och därtill en stor vedeldad Anagama/Noborigamaugn, den enda i sitt slag i Spanien. Sedan 2008 bor och arbetar José-Antonio växelvis i Göteborg och i Spanien.

Kosme de Barañano om José-Antonios verk.

”I Sarmientos verk upphävs geometrin, innebörden av att vara fat eller vas; de liknar organismer vars gränser omvandlas till måleri. Verken har rangen av skulptur – de är inte längre hantverk utan övergår till att idémässigt och formmässigt bilda en egen värld. Materialet ges ett djup och en intensitet som gör verken till konstföremål snarare än bruksföremål; leran formas med konstnärliga medel utifrån en konstnärlig vilja. Sarmiento behärskar eldens språk, han talar med ljudet hos veden, elden och flamman som smeker föremålen. Det främsta medlet för hans keramiska kompositioner är inte leran: det är konstnärens händer och sinne när han formar den och hanterar elden likt en dirigent hanterar ett partitur (leran) och musikerna som får den att leva (elden).”

Kosme de Barañano

Professor i konsthistoria vid konstnärliga fakulteten, Universidad Miguel Hernández de Elche, Spanien.

José-Antonios CV finns här

Helena Anderssons verk finns representerade både i privata och offentliga samlingar bland annat på Sveriges Riksdag, Statens Konstråd, Röhsska museet, Västra Götalandsregionen samt i flera landsting och kommuner runt om i landet. Helena kommer från Linköping f.1969. Hon har studerat bild på Lunnevads folkhögskola i Östergötland och har en masterexamen i keramikkonst från Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet från 1998. Helena har mottagit Sveriges Bildkonstnärsfonds ett- och tvååriga arbetsstipendier samt Göteborgs stads och Västra Götalandsregionens arbetsstipendium för konsthantverkare. 1999 tog Helena, som ensam stipendiat, emot ett stipendium ur Hertha Bengtssons stipendiefond för unga, begåvade keramiker.

Minnen väcks
när det tidiga vinterregnet faller i tystnad
mossan

Yosa Buson (1716-1783)

 

Arbetet med dessa skulpturer i lergods och aluminiumplåt tar avstamp i de japanska torra landskapsträdgårdarna Karesansui. Trädgårdarna har berört mig starkt genom dess suggestiva uttryck. Den organiskt formade keramiken står i kontrast mot aluminiumplåtens geometriska uttryck och för mig framkallar skulpturerna bilden av ett stycke konstruerat landskap, en trädgård i koncentrerad form. Mina skulpturer har en tydlig avgränsad yta, liksom de trädgårdar som inspirerat mig. I betraktarens öga kan denna begränsade yta bli till ett eget universum”.

Helena Andersson

Helenas CV finns här