16/9 – 1/10 2017

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 16 september 2017 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Julius Nord är född 1992 och verksam i Linköping. Han har ställt ut på många platser runt om i Sverige alltsedan 2010, både i gallerier och i konsthallar.
Julius har fått flera stipendier och offentliga uppdrag och är representerad i en rad kommuner.
Målningarna är tolkningar av personliga erfarenheter och undersöker triviala händelser och föremål. Många gånger är de utförda i ett upprepande arbetssätt och med uttryck som härrör från graffiti och sociala medier. Sprayfärg är en central del av arbetet och varvas slumpmässigt med akrylfärg. Målningarnas visuella språk sammanlänkar det figurativa och det abstrakta. Öppna ytor sätts i opposition till bearbetade partier. Julius´ ”vardagliga monotonier” placeras i nya sammanhang och motiven stimulerar ofta en medvetenhet om gruppidentitet och självkänsla.

www.juliusnord.se