Utställning 15-30 april

Kristina Abelli Elander är född 1952, uppvuxen i Sverige och Danmark och numera bosatt och verksam i Stockholm.
Kristina är utbildad på Birkagårdens konstskola 1972-73 och har innehaft en tjänst som adjunkt, senare konstnärlig ledare på Konstfacks Konstinstitution 1996-2006, samt tjänstgjort som vikarierande professor 2007 -2011 på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Kristina arbetade tidigt med serieartade målningar i akryl på masonit och duk, som kritiserade rådande könsförhållande, samt med stora rumsliga installationer, väggmåleri/teckning och figurer i keramik och textil. Under 2015-2023 har Kristina varit verksam med gruppen Alice & The Aliens, tillsammans med dansare och korreograf Agnes Thorell och kompositör, musiker och dansare Rasmus Borgström.

Vernissage:

Lördag 15 april
kl 14:00-16:00

Lars-Ove Östensson konsthallschef Passagen Linköping inviger utställningen kl.14:00

Konstnären närvarar under vernissagen.

Plats:

Saab Art Gallery
Terrassen, Linköping

Öppettider:

Vardagar kl.11:30-13:00
Helger kl.14:00-16:00