17/3 – 1/4 2018

OBS!

Utställningen visas även

lördag 7/4 och söndag 8/4

kl.14-16

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 17 mars 2018 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00
Lars Wåtz är född 1950 i Linköping och numera bosatt i Gammalkil. Han började som yrkesmålare och har sedan utbildat sig på Lunnevads folkhögskolas bildlinje åren 1995–1997 och 2012–2013. De senaste 14 åren har han regelbundet deltagit i Hans Hermanssons kurser i måleri.
Mellan åren 1997–1998 gick han på Palm Fine Arts i Norrköping, en skola för dekorationsmåleri.
Lars har även undervisat i dekorationsmåleri på Medborgarskolan och Nordiska Akademin för Dekorativt Måleri. Han har gjort utsmyckningar av kontor, verkstäder, fabriker, hönsfarm, trapphus och privatbostäder. Sedan 2009 har han deltagit i utställningar, varav två jurybedömda, i och runt Linköping och är representerad i Linköpings kommun.