Lättare än Maskros

20/1–4/2 2018

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 20 januari 2018 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Lefifi Tladi föddes 1949 i Lady Selbourne i Pretoria, Sydafrika. Han är konstnär, poet och sångare och har använt konsten för att öka kunskapen om ”The Black Consciousness Movement. En rörelse som fyllt ett kulturellt vacuum och kämpade för de svartas rättigheter. Lefifi engagerade sig också tidigt för de svarta konstnärernas möjligheter. År 1976 tvingades han därför i exil till Botswana. Till Stockholm flyttade han 1980 då han fått ett stipendium för att studera konst på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Han använder sig av många olika tekniker i sina verk, som nu ställs ut på gallerier och museer runt om i världen. Nu för tiden har han sin bas i Sverige, men vistas ofta i Sydafrika.