Lördagen den 9 april kl 14-16 var det vernissage med 15 deltagare vid Lunnevads Folkhögskolas Konstlinje årskurs 2.
Henry Hermansson, lärare vid Lunnevad, invigde utställningen.

Utställningen pågår 9-29 april
(stängt den 14-18 april pga. Påskhelgen)
SAAB ART GALLERY
vid Restaurang Terrassen

Öppethållande
Måndag-Fredag kl. 11:30-13:00
Lördag-Söndag kl. 14:00-16:00

Film från förberedelser inför vernissage

Film från vernissage den 9 april

Konstlinjen på Lunnevad är en tvåårig utbildning på förberedande nivå. Här får deltagarna de kunskaper och färdigheter inom bildområdet som krävs för att bli antagen till konstnärliga högskoleutbildningar eller för att kunna arbeta vidare på egen hand. Deltagarna får grundkunskaper inom teckning, målning, grafik, skulptur, kroki, design, digital bildbehandling, keramik, konstorientering, projektarbete och handledning vid ansökan till vidare utbildning.