Bli en aktiv maker istället för bara en åskådare. Begreppen maker och makerspace kommer från amerikansk Do It Yourself-kultur. Som maker producerar du saker själv istället för att konsumera dem. En maker arbetar på många sätt som en konstnär eller en curator, men har också koppling till gräsrotsrörelsers och subkulturers verksamhet. Maker-identiteten kan därför sägas vara mer inbjudande, och alla som vill kan bli makers och medskapare.

Ett makerspace är en slags pysselklubb, en kollektiv verkstad. Det är ett fritt begrepp och en beskrivning på platser där det kan finnas rum för konst, hantverk, robotik, elektronik, programmering, mat, sömnad och mycket mer. Ett makerspace är en plats där människor kan mötas och “skapa” tillsammans både fysiskt och digitalt. Makerspaces liknar ofta verkstäder där det finns datorstyrda maskiner som till exempel laserskärare, 3D-skrivare, CNC-fräsar och vinylskärare med mera. Demokratiska värden står i centrum för maker-kulturen och arbetet utförs ideellt; utbyte av erfarenheter och kunskap sker i vad som kan beskrivas som en ”entusiastekonomi”. I Making Members Makers upprättas ett temporärt makerspace i er konstförenings lokaler. Projektet sker i samarbete med Stockholm Makerspace och de personer som där håller i föreläsningar, workshops och kurser. Målet är att göra medlemmarna i er konstförening till aktiva deltagare: från members till makers helt enkelt.

/Konstnär Jens Evaldsson