18/11 – 3/12 2017

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 18 november 2017 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Mats Jonassson är född 1945 och uppväxt i Målerås.
Han har under hela sitt liv verkat inom glashantverk som gravör och formgivare.

Tidigt uppmärksammades Mats Jonassons tecknartalang och han började arbeta som gravörlärling vid Målerås glasbruk redan 1959.

Under följande decennier arbetade han med flera av samtidens stora glaskonstnärer.
Han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan dess förfinat till fulländning.
“Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen”, säger Mats Jonasson.
Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall.

Verk av glaskonstnärerna Ludvig Löfgren och Morgan Persson kommer också att finnas med på utställningen.