14/3 – 29/3

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 14 mars 2020 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Mattias Frisk är född 1978 i Skänninge där han nu också är bosatt. Han började sin konstutbildning på Lunnevads Folkhögskola men har också en fil. magisterexamen i konstvetenskap och visuell kommunikation samt en fil. masterexamen i konstnärlig gestaltning.

Mattias bildvärld rör sig mellan myt och verklighet, saga och vardag, liv och död. Det figurativa möter det abstrakta i hans installationer och målningar där även hans konstvetenskapliga utbildning gör sig påmind; såväl titlar som element i hans bilder anspelar ofta på konsthistoriska eller populärkulturella företeelser.

Mattias har bl.a. ställt ut i Köpenhamn, Huskvarna och på många platser runt om i Östergötland. År 1999 fick han Liljesonska stiftelsens stipendium, år 2011 erhöll han Regionförbundet Östsams Kulturstöd för ”Minnessten för utdöda fåglar” och 2012 fick han Mjölby Kulturstipendium. År 2018 tillverkade Mattias Nyponpriset till Lars Winnerbäcks stiftelse.
Läs mer www.mattiasfrisk.com.

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar