Foto: Niclas Malmström

Utställning 10-25 september

Niclas Malmström är född 1966 i Stockholm och uppvuxen i Vara i Västergötland. Efter grundskolan utbildade han sig på konsthantverkslinjen på Hellidens folkhögskola, KVs Konstskola, Hovedskous konstskola samt Kungliga Konsthögskolan i Stockholm med masterexamen 1999. Numera är Niclas verksam i Ljungstorp utanför Mjölby i Östergötland. Parallellt med sin konst producerar han även konst åt svenska och internationella konstnärer samt undervisar i skulptur.

Tonvikten i hans konst ligger i skulpturala och fotografiska verk. ”Jag vill nå ett tillstånd där jag erfar ett slags nollpunkt. En väntan utan avsikt, ett nytt nu. Verken kan ge en förnimmelse av att man för ett ögonblick blir en del av något större, inte bättre, inte annorlunda men sammankopplingsbart med ens erfarenhet av det omedelbara. Nollpunkten definierar också ett möjligt avstamp. Ett avstamp som aldrig släpper sin koppling till det aningslösa. Lika aningslöst som myrens dimma när den stiger ur ljungen. En gravitationslös kropp utan avvikande temperatur. Ett ljus som inte dömer”.

Saab Art Gallery

Vid Restaurang Terassen, Saab Linköping

Vernissage:

10/9 kl 12:30-16:00
i samband med
80-års jubileumet

Öppettider:

Vardagar kl 11:30-13
Helger kl 14-16