17/11–2/12 2018

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 17 november 2018 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Per-Erik Simonsson är född 1976 i Kättilstad i Östergötland och numera bosatt i Stockholm.

Åren 1999 – 2001 gick Per-Erik på Lunnevads folkhögskolas konstlinje och sedan följde en treårig utbildning i måleri vid Nya Domens konstskola i Göteborg. Han har även utbildat sig i bildpedagogik vid Gävle Högskola mellan åren 2013 – 2015. Per-Erik berättar: ” Att skapa är för mig att arbeta med mina livserfarenheter. Via minnen, upplevelser och möten formas en källa att ösa ur. Att våga lita på själva processen, att släppa fram både osäkerhet, lust och längtan för att sedan gestalta med hjälp av fantasin. I mina arbeten ska både humor och allvar rymmas.”

År 2001 fick han Marta, Wivi och Åke Liljesons stiftelses stipendium.  Per-Erik är representerad i Linköpings och Norrköpings kommun