18/1–2/2 2020

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 18 januari 2020 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Peter Öhrnell är född 1957 i Falun, uppvuxen i Kiruna och numera bosatt i Linköping. Han är utbildad vid Sunderby folkhögskola, Luleå 1975–77 och Konstskolan Brage, Umeå 1977–79. Han har även studerat konstvetenskap, litteratur, filosofi och estetik vid universiteten i Uppsala och Umeå. Han är även verksam som lärare på bl.a. Designhögskolan och Konsthögskolan i Umeå och har ingått i juryn vid Liljevalchs Vårsalong.

Peters målningar har rötter i abstrakt landskapsmåleri och han är en konstnär som gör vad som faller honom in. Hans måleri rymmer en oförutsägbar seriositet som inte gör sig till. Landskapsmotiv och hus skymtar förbi och naturen tittar upp på byggnationer. I Peters undersökningar av gränssnitten mellan det fasta och det flytande uppstår både intressanta energier och sällsam poesi. Peter finns representerad inom flera regioner, kommunala samlingar samt Statens konstråd och har fått flera stipendier bla Östgöta Konstförening 2017 och Bildkonstnärsnämndens arbetsstipendium 2018.
Läs mer www.peterohrnell.com.