Föreläsning om Prins Eugen

Onsdagen den 15 februari kl 18:00

Mingel med lättare förtäring från kl. 17:00

Hans Dyhlén (ordförande i Waldemarsuddes Vänner) kommer till Saab Art Gallery iLinköping och kåserar kring Prins Eugens liv och hans stora konstintresse.

Plats:
Saab Art Gallery, Linköping
Det går även bra att vara med via Skype

Avgift:
100 kr/person inkl. lätt förtäring
50 kr/person via Skype

Anmälan:
Senast 10 februari till
info@saabskonstforening.com