5/9 – 20/9 2015

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 5 september 2015 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00
4537_Randi_Leirnes

© Randi Leirnes 2015

Det Randi Leirnes vill gestalta i sina bilder är det liv som levs i periferin. Det kan vara spår av människor, spår av liv och glimtar av samhällen som hon passerar.
Randi Leirnes är född i Västergötland, uppvuxen i Norrbotten och numera bosatt i Linköping. Hon har läst konstpedagogik vid Gävle Högskola och Bild I, II, III vid LiU.

Hon har studerat måleri för Hans Hermansson, Claes-Åke Schlönzig och på Folkuniversitetets konstlinje samt på Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm.

Randi har tidigare haft tre separatutställningar och deltagit i ett flertal samlingsutställningar, även jurybedömda.
Randi arbetar med måleri och grafik och är medlem i Krogen Amerika – Östergötlands grafikcentrum. Dessutom arbetar hon som bildpedagog på Linköpings Konsthall Passagen.