Rösta på dina favoriter under perioden 27/1-3/2.

Vi upprepar förra årets succé och bjuder in dig att rösta på dina favoriter.
Utifrån resultat köper konstföreningen sedan in ett antal verk till årets Julsalong.

Röstningen är nu avslutad, resultat kommer inom kort