15/2 – 1/3

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 15 februari 2020 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Sara Nilsson är född 1978 i Torsby och numera bosatt i Deje i Värmland. Hon har bland annat en magisterexamen i Fri konst vid Konstfack i Stockholm och under ett år var hon utbytesstudent vid Konsthögskolan i Bergen i Norge. Hon har under många år haft separatutställningar runt om i Sverige och deltagit i grupputställningar såväl i Sverige som i Europa och USA. Sara har haft en mängd konstnärliga uppdrag och bland annat kan man på två olika platser i Göteborg betrakta hennes offentliga utsmyckningar. Hon är också representerad i flera kommuner och regioner.

År 2009 erhöll Sara Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium och 2018 fick hon Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. Kännetecknande för Saras arbeten är det återkommande temat ”tillbaka till naturen” samt ett intresse för att kombinera skulptur och måleri. I hennes arbeten finns referenser till rörelser som gröna vågen, proggen och hippiekulturen. Hon porträtterar individer som går sin egen väg, följer sina hjärtan och är starka i sig själva. De är fyllda av mod, drömmar och en längtan till naturen.
Läs mer www.saranilsson.com

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar