16/4 – 1/5 2016

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 16 april 2016 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

 

16_sigridericssonbild2

 © Sigrid Ericson

Sigrid Ericson är sedan många år bosatt och verksam i Söderköping. Hon växte upp i den ångermanländska naturen med kusten, havet och det speciella ljuset. Hennes målningar avspeglar tydligt avtrycken därifrån. Sigrid arbetar företrädesvis i olja, ofta med utgångspunkt i landskap och människor. Det är färgernas möjlighet till uttryck och beröring som blir det väsentliga. Själv säger hon att hon är en kolorist som ger expressiva tolkningar av vad hon drabbas av under motivjakten. Hon har sedan slutet på 70-talet haft många separatutställningar i landet och deltagit i ett flertal grupp- och samlingsutställningar.