30/3–14/4 2019

SAAB ART GALLERY

Terrassen

Vernissage den 30 mars 2019 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00

Stefan Teleman har alltid vänt sin blick mot vad som sker i samhället. ”Utgångspunkten är och har varit att konsten är ett sätt att nå andra människor, att påverka dem och att i sin tur påverkas av dem.” (Bo Borg)

Stefan föddes 1936 i Ryssby i Småland och studerade vid konsthögskolan i Stockholm 1961–1966.

Under lång tid har han arbetat med landskapsakvareller under sommarhalvåret medan övriga bilder tar upp sociala eller politiska motiv. Datorn och kameran är viktiga arbetsredskap, vilket inte hindrar mera klassiska metoder som tuschteckningar eller målning i akryl.

Stefan finns representerad vid Moderna Museet och andra konstmuseer i landet. Utanför konstnärskapet har han arbetat som lärare vid Teckningslärarinstitutet och vid Avdelningen för Dekorativ konst på Konstfack i Stockholm (Deken). Han har även gjort egna böcker samt illustrerat andras. År 1981 flyttade Stefan till Norrköping där han fortfarande bor.

”Stefan Teleman har alltid vänt sin blick mot vad som sker i samhället. Utgångspunkten är och har varit att konsten är ett sätt att nå andra människor, att påverka dem och att i sin tur påverkas av dem. Han lyckas förena det ideologiska och det konstnärligt formella. Bilderna tillåts aldrig bli bara en estetisk angelägenhet, aldrig bara en självtillräcklig yta eller en uppvisning i hans påtagliga skicklighet i att teckna och måla. De lyfter fram det politiska, men utan slagord eller demagogiska pekpinnar. Han har utvecklat och lyft dem till politiska konstbilder.”

Bo Borg i Stefan Teleman Synad (sid 116)

Här finns Stefans CV