17/2 – 4/3 2018

Saab Art Gallery

 Terrassen

Vernissage den 17 februari 2018 klockan 14.00 – 16.00

Öppethållande under utställningar:
måndag –  fredag: 11:30 – 13:00
onsdag dessutom: 16:00 – 18:00
lördag – söndag:  14:00 – 16:00
Stina Hallgren är född 1953 i Norrköping, där hon också är bosatt. Stina är utbildad i keramik och skulptur på Konstfack i Stockholm mellan åren 1974-1981. Stinas huvudsakliga uttrycksmedel är keramiken, men hon målar också och då oftast abstrakt. Ibland har hennes arbeten dock ett mera figurativt, lekfullt och humoristiskt uttryck. Hon har haft ett flertal utställningar och dessutom fått offentliga uppdrag i Norrköping, Linköping och Stockholm. Stina har erhållit Svensk Forms stipendium och fått Norrköpings kommuns kulturstipendium. Hon undervisar i keramik och skulptur på Lunnevads folkhögskola.